Taka biomasa wykorzystywana jest do energetycznych celów.

Biomasa to nic innego jak tylko część odpadów bądź produktów, które są pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego ulegająca biodegradacji. Znawcy tego zagadnienia, w obrębie tego właśnie zagadnienia wyróżniają fitomasę (jest to biomasa roślin) a ponadto zoomasę (biomasa zwierząt) a ponadto biomasę mikroorganizmów (przykładowo plankton).
Taka biomasa stosowana jest do celów energetycznych. Wykorzystywać więc możemy bardzo wiele różnych komponentów, m. in. drewno o nieco niższej jakości, czyli takie, które nie jest zdatne do innego zastosowania aniżeli na opał, słomy, odchodów zwierząt, olejów roślinnych oraz zwierzęcych, wodorostów uprawiane do celów energetycznych, prędko rozrastających się roślin: wierzba wiciowa, topinambur czy wieloletnie trawy.
Biomasa ma swoje własne zalety a także wady. Z jednej strony spalanie jej uważa się za zdecydowanie korzystniejsze dla naszego środowiska aniżeli spalanie paliw kopalnych, ponieważ zawiera ona zdecydowanie mniej szkodliwych pierwiastków niż przykładowo węgiel. Oprócz tego można ją relatywnie łatwo zyskać, ponieważ jej źródła są na każdym kroku.
Niemniej jednak biomasa posiada również swoje wady. Przede wszystkim skomplikowany jest jej transport a oprócz tego magazynowanie, bo posiada ona małą gęstość. Wartość energetyczna biomasy jest znacznie mniejsza aniżeli w sytuacji paliw kopalnych.
Prócz tego niektóre odpady dostępne są jedynie sezonowo.

Zobacz więcej: Dariusz Maciński