Najczęściej stosowane w tym celu jest oczywiście drewno.

Biomasa to masa złożona z ulegającej degradacji części produktów oraz odpadów z takich gałęzi gospodarki jak przede wszystkim rolnictwo niemniej jednak też i leśnictwo, rybołówstwo oraz dodatkowo akwakultura. Są to też biogazy i biodegradowalne części odpadów komunalnych i przemysłowych. Można wyróżnić 3 główne gatunki biomasy: biomasę mikro organiczną czyli na przykład plankton, fitomasę (pochodzenie roślinne), a dodatkowo zoomasę (pochodzenie zwierzęce). Biomasę wykorzystuje się zazwyczaj do celów grzewczych. Bardzo często używane w tym właśnie celu jest bez wątpienia drewno, o nieco niższej jakości a także nie nadaje się do wyrobu produktów stolarskich albo jakiś innych. Prócz tego stosuje się także między innymi odpady organiczne, słomę, osady ściekowe, odchody zwierzęce lub tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Na terenie rzeczpospolitej polskiej najczęściej hodowana jest na biomasę (ze względu na dość szybki wzrost oraz małe koszta produkcji) wierzba wiciowa, topinambur oraz dodatkowo wszelakiego typu wieloletnie trawy (miskant, proso rózgowe itp). Spalanie biomasy jest bardziej korzystniejsze dla środowiska niż korzystanie z kopalnianych paliw bo przy spalaniu biomasy wydziela się znacznie mniejsza ilość szkodliwych substancji (przykładowo siarki).

Źródło: Dariusz Maciński